Promo Pilot

Nástroj pro efektivní řízení obchodu v segmentu rychloobrátkového zboží

Funkčnost

Promo Pilot je účinný nástroj pro maximalizaci prodeje a zisku pomocí řízení a optimalizace prodejních a marketingových aktivit.

 • Získejte přehled o svých prodejních aktivitách – Kalendář akcí Vám poskytne přehled o plánovaných aktivitách. Denní aktualizací prodejů získáte rychlé informace o plnění plánu akčních prodejů.
 • Zjednodušte administrativu a zlepšete řízení prodejních aktivit – Čas jsou peníze. Centralizací relevantních informací a odstraněním neproduktivních činností zefektivníte administrativní procesy ve své společnosti a tím vytvoříte větší prostor pro zaměření se na vlastní obchod.
 • Zlepšete plánování akčních prodejů a prodejní forecasting – Umožněte týmu snadněji a lépe plánovat akční prodeje s nástroji na hodnocení procesu plánování a jeho přesnosti. Jen se správným odhadem prodejů můžete snížit zásoby a vyhnout se výpadkům dodávek.
 • Zdokonalte plánování finanční stránky marketingového plánu – Náklady na marketing ovlivňují cash-flow společnosti. Promo Pilot zlepší finanční plánování investic na podporu prodeje. Promo Pilot Vám poskytne detailní přehled o alokaci plánovaných a skutečných nákladů na podporované výrobky pro finanční reporting.
 • Mějte přehled o efektivitě prodejních aktivit on-line – On-line kalkulací plánovaných výnosů a následným hodnocením úspěšnosti zvýšíte efektivitu svých investic. Sdílením informací zefektivníte práci obchodního týmu s investicemi na podporu prodeje.
 • Optimalizujte aktivity na základě reálných prodejů – Spojením interních prodejů s reálným prodejem z maloobchodů můžete získat zásadní informace o skutečném výkonu prodejní nebo marketingové aktivity. Reálný obraz výkonnosti aktivit je prvním krokem pro jejich optimalizaci.
 • Vytvářejte roční plány na základě modelu scénářů aktivit – Optimalizovaný model aktivit Vám usnadní sestavení ročního plánu prodejů kategorie a souvisejících investic.

Přínosy

 • Úspora administrativy
 • Monitoring aktivit a jejich prioritizace
 • Zlepšení plánování logistických výkonů, snížení zásob
 • Omezení výpadků dodávek
 • Maximalizace prodejů při dané míře investic
 • Zlepšení finančního plánování
 • Zvýšení znalostní báze v oblasti prodej a trade marketingu pro lepší plánování budoucích aktivit

Kontakt

Rádi s Vámi probereme možnosti systému i spolupráce. V případě zájmu nás prosím kontaktuje.

  E-mail: promopilot.eu@gmail.com
  Telefon: 725 527 888